کوتاه کننده لینک دوصفر

قدرتمند، ایمن، قابل اعتماد
آدرس پیشنهادی: (دلخواه) آدرس پیشنهادی شما جایگزین آدرس تصادفی (Random) می شود. که فقط می تواند شامل حروف و اعداد انگلیسی باشد. مثال: do0.ir/google
ما ربات هارو دوست داریم؛ ولی نه اینجا...
کوتاه کردن لینک در دوصفر به معنای پذیرش شرایط سرویس دهی است.
تاریخچه ابزار ها و دسترسی